Избор на дата:

Предишен
Ден
Следващ
Ден
27.02.2025
(по граждански календар)
14.02.2025
(по църковен календар)


27 ФЕВРУАРИ / 14 ФЕВРУАРИ (СТАР СТИЛ)

СВ. РАВНОАПОСТОЛЕН КИРИЛ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКИ

СВ. АВКСЕНТИЙ

СВ. МАРОН

СВ. ИСАКИЙ ПЕЧЕРСКИ

Тропарь равноапостольному Кириллу Философу, учителю Словенскому, глас 4

От пеле́н приле́жно/ прему́дрость сестру́ себе́ сотвори́в, Богогла́се,/ пресве́тлую ви́дев, я́ко деви́цу чи́сту,/ ю́же прие́м, приведе́,/ я́ко мони́сты златы́ми се́ю укра́сив свою́ ду́шу и ум,/ и обре́теся я́ко други́й Кири́лл, блаже́нне,// ра́зумом и и́менем му́дре.

Кондак равноапостольному Кириллу Философу, учителю Словенскому, глас 2

Тве́рдым и богодохнове́нным уче́нием/ просвеща́я мир пресве́тлыми заря́ми,/ обтече́, я́ко мо́лния вселе́нную,/ Кири́лле блаже́нне,/ разсева́я пресве́тлое Бо́жие сло́во,/ на за́паде и се́вере и ю́зе// мир просвеща́я чудесы́.

Ин кондак равноапостольному Кириллу Философу, учителю Словенскому, на молебне, глас 2

Тве́рдаго и Богодохнове́ннаго уче́ния/ просвеща́я мир пресве́тлыми заря́ми,/ обтече́, я́ко мо́лния, вселе́нную, Кири́лле свя́те,/ разсева́я Бо́жие сло́во на за́паде, и се́вере, и ю́зе,// мир просвеща́я уче́нием, свя́те.

Ин кондак равноапостольному Кириллу Философу, учителю Словенскому, на молебне, глас 2

Пресве́тло житие́ возлюби́, свя́те,/ заря́ми трисо́лнечными Божества́ освеща́емь,/ прии́де, я́ко мо́лния, во всю вселе́нную,/ се́верную и ю́жную земли́ просвеща́я,/ за́падным же свет незаходи́м яви́ся./ Те́мже и ны́не мрак грехо́вный прогна́в, свя́те,/ свы́ше испроси́ благода́ть духо́вную,// и́маши бо дерзнове́ние к Бо́гу.

Тропарь преподобному Авксентию Вифинскому, глас 1

Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се о́тче наш Авксе́нтие,/ посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак преподобному Авксентию Вифинскому, глас 2

Наслади́вся, Богому́дре, воздержа́ния/ и жела́ния пло́ти твоея́ обузда́в,/ яви́лся еси́, ве́рою сия́я,/ я́коже сад посреди́ рая́, процве́л еси́,// Авксе́нтие о́тче свяще́нне.

Тропарь преподобному Марону, пустыннику Сирийскому, глас 8

Я́ко незаходи́мое со́лнце возсия́ нам днесь/ светоза́рными твои́ми моли́твами, преподо́бне о́тче наш Ма́роне,/ и́же не́кия горы́ дости́гл/ и та́мо на ней живу́щими нечести́выми чтом бысть,/ за превосходя́щую твою́ к Бо́гу доброде́тель,/ и та́мо обре́т тре́бище и́дольское. Бо́гу освяти́в, в нем пребыва́л еси́,/ и ви́дев Человеколю́бец Бог твой по́двиг и труды́,/ дарова́ тебе́ дар Свой,/ и́мже пронесе́ся и́мя твое́ в челове́цех,/ цели́ти ско́рби, огне́вицу и тряса́вицу прибега́ющим к тебе́ с ве́рою./ Те́мже и зове́м ти:/ ра́дуйся, цели́телю наш ско́рый;/ ра́дуйся, засту́пниче наш те́плый,/ предстои́ши бо у Пресвяты́я Тро́ицы,/ моли́ся Той о призыва́ющих и́мя твое́ свято́е,// да изба́вит от сих тя́жких скорбе́й и спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь преподобному Марону, пустыннику Сирийскому, глас 4

Пресве́тлое житие́ твое́, о́тче Ма́роне,/ А́нгелы удиви́ло есть,/ и бесо́вская шата́ния я́ве устраши́./ Ве́рных же собра́ния све́тло украси́./ К Небе́сному Христо́ву жили́щу, повелева́я ше́ствовати всегда́./ Его́же моли́ от тли и бед изба́витися,// ве́рою творя́щим всечестну́ю па́мять твою́.

Тропарь преподобному Исаакию, затворнику Печерскому, в Ближних пещерах, глас 2

Све́тлости святы́х наслади́тися вожделе́в,/ в те́мную всели́лся еси́ пеще́ру, прехва́льне,/ и до́бре подвиза́лся еси́, Исаа́кие,/ прельще́н же быв от врага́,/ па́ки кре́пко попра́л еси́ того́ вся кова́рства./ И ны́не, я́ко победи́тель,/ в весе́лии предстоя́ Христу́ Бо́гу,// проси́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.

Кондак преподобному Исаакию, затворнику Печерскому, в Ближних пещерах, глас 5

Вра́жию пре́лесть низложи́вша и в по́стничестве све́тло просия́вша,/ прииди́те, ве́рнии, восхва́лим Исаа́кия победоно́снаго,/ и́же, я́ко зла́то, во искуше́ниих просия́/ и просвеща́ет сердца́ ве́рно к нему́ притека́ющих,// моля́ся Го́сподеви непреста́нно о душа́х на́ших.

ИЗ „ОХРИДСКИ ПРОЛОГ“ – 14 ФЕВРУАРИ

Разсъждение

Защо хората изоставят едно място и се заселват на друго? Главно затова, защото се надяват на другото да бъдат по-щастливи. И наистина, от светска гледна точка, местата могат да бъдат различни – добри и лоши. Който не се надява на по-добрия живот след смъртта, той търси „тучна[1] паша“ в този живот. Но ако надникнеш[2] в сърцата на онези хора, които са могли и умеели да живеят на такива най-добри места на земното кълбо, ще видиш незадоволеност, скръб и отчаяние. Те не намерили, каквото са търсели. На всяко място яли до насита и накрая гладни гледали в очите на смъртта. А виж християнските светци! Те търсели места с най-оскъдна „мирска паша“, места сухи, непроходими и безводни, места самотни и страшни, места, които най-малко заслужават внимание и които никой не иска. Всички места по земята те смятали за еднакви, без особена ценност, но избирали тези места, за да могат по-лесно да се приближат с дух и ум към своето безсмъртно отечество. И ако някой надникне в тяхното сърце, ще види радост и задоволство.

БЕСЕДА за противоположните ценности в Царството Божие [и в света]

А мнозина първи ще бъдат последни и последните – първи (Мaт. 19: 30; Лк. 13: 30).

Колко премъдър е Онзи, Който е изрекъл тези слова! Той не е казал, че всички първи ще са последни, и че всички последни – първи, а мнозина. В Евангелието няма нито една грешка и нищо преувеличено. Защо Господ поставил ограничение и не казал „всички“, а мнозина? Опитът ни учи, че някои от онези, които били първи по чест на земята, са останали първи по чест и при Бога. Имало е царе, които от своя престол са угодили на Бога, а имало е и хора, без каквато и да е власт, които до смъртта си са прогневявали Бога. Имало е богаташи, които с добротворство и вяра се спасили, а имало е и сиромаси, които заради злобата си и безверието си са осъдени. Имало е и прочути хора, които отхвърляли и вярата,  и добротворството. И тъй, има някои, които са били първи тук, останали първи и там, а някои, които са били последни тук, останали последни и там. Ала уви, мнозина първи тук са станали последни там. И о, радост! О, правда Божия – мнозина последни тук са станали първи там! Господ не предпочел, нито похвалил, което и да е съсловие, и който и да е занаят пред всички останали, а е събирал (и до ден днешен събира) войска на светлината от всички съсловия, от всички занаяти и занимания. За Него мерило за човека не е нито короната, нито просешката торба, а вярата – вярата и добродетелта.

Господи помени ни в Твоето Царство. На тебе слава и хвала вовеки. Амин.

Автор – Св. Николай, еп. Жички и Охридски

[1] В ориг. – чувствена (бел. прев.).

[2] В ориг. – се вслушаш (бел. прев.).