24 НОЕМВРИ / 11 НОЕМВРИ (СТАР СТИЛ)

Молитва к Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Иверская Монреальская»

О, Пресла́вная Госпоже́, Цари́це Небесе́ и земли́, Де́во Богоро́дице! Пред честно́ю ико́ною Твое́ю ны́не припа́дающе, умиле́нным се́рдцем вопие́м Тебе́ ма́лое моле́ние сие́ на́ше, я́ко раби́ неключи́ми есмы́, осужде́ние прия́ти иму́щии, но Твои́м всемо́щным хода́тайством Судии́ умилостивле́ния ча́ющии. Ве́руем и упова́ем, Влады́чице, я́ко не хотя́й сме́рти гре́шных Сы́н Тво́й хода́тайству Твоему́ вне́млет, и ны́не извести́хомся о се́м чу́дным зна́мением от ико́ны Твоея́ мироточи́выя, от нея́же и исцеле́ния оби́льно источи́ла еси́ все́м с ве́рою и любо́вию к Тебе́ притека́ющим. Сего́ ра́ди и вопие́м Тебе́ со слеза́ми: пощади́ окая́нство на́ше, прости́ на́м неве́рность на́шу, сокруши́ горды́ни на́шея превозноше́ние, отжени́ нечу́вствие от серде́ц ожесточе́нных, при́зри на воздыха́ние уны́нием бори́мых, уцелому́дри на́с бу́дущаго воздая́ния ожида́нием. И пода́ждь, Госпоже́, Це́ркви на́шей в и́стине неколеби́мое стоя́ние и в любви́ благо́е возраще́ние, от все́х ко́зней бесо́вских и суему́дрии ерети́ческих покры́й на́с и расточе́нныя ве́рныя собери́ воеди́но, да вси́ на земли́ правосла́вно Тя́ сла́вящии и в Небе́сных черто́зех воспе́ти сподо́бятся всечестно́е и́мя Святы́я Тро́ицы и Твое́ ми́лостивное о на́с заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.