Игумен Никон „За нас е оставено покаянието“. Писма № 2,3,4