Игумен Никон „За нас е оставено покаянието“. Писма № 16,17,18