Икона на Пресвета Богородица „Радост на всички скърбящи“ . История и Акатист

Пресвета Богородица „Радост на всички скърбящи“

Празнува се на 24 октомври и 23 юли

•     Произход: руска

•     Особена дарба: подава радост и утеха на скърбящите

•     История

Една от най-древните икони „Радост на всички скърбящи“ се намира в болничния храм на Киево-печорската лавра. Според преданието иконата се е прославила с чудеса още през XII в. Неведнъж вратарят на болницата виждал нощем благолепна жена да влиза вътре и забелязал, че всеки път някой от болните оздравявал. Страдащите също виждали чудната Гостенка, и когато Я питали коя е Тя, получавали отговора: „Аз съм Радост на скърбящите“.

Една нощ Жената отново се появила и вратарят тръгнал след Нея. Благолепната Гостенка влязла в стаята, където тежко болен монах очаквал смъртта. Пазачът се приближил до умиращия и внезапно видял върху стената над него озарено от лунната светлина изображение на Божията Майка. Поразен, той паднал на колене и започнал горещо да И се моли. Болният монах също се удостоил да види Небесната Владичица и скоро след това напълно оздравял.

През 1648 г. в Москва се прославила друга икона на Пресвета Богородица със същото име. Първото известно чудо било изцеление на тежко болната Евфимия, сестра на патриарх Йоаким. По време на молитва тя чула глас, който и повелявал да покани в дома си свещеника от храма „Преображение Господне“ заедно с иконата „Радост на всички скърбящи“. Когато свещеникът отслужил молебен с водосвет и поръсил болната със светена вода, Евфимия целунала иконата и начаса оздравяла.

Петербургска икона „Радост на всички скърбящи“ („с грошчетата“) се намирала в малък дървен параклис в с. Клочки, близо до стъкларския завод, недалеч от града. На 23.VII. 1888 г. се разразила страшна буря. В параклиса паднала мълния, която обгорила отвътре стените му и по-голямата част от иконите. Шнурът, на който висяла иконата, изгорял, но светинята останала невредима. Нещо повече: нейното изображение, което дотогава било тъмно, след бурята се оказало просветлено и обновено. Дванадесет дребни монетки от счупената касичка за дарения се били залепили върху иконата. Скоро към чудното Богородично изображение започнали да се стичат богомолци от цяла Русия и според вярата си мнозина получавали благодатна помощ от Божията Майка.

• Молитва

Застъпнице усърдна, благоутробна Майко на Господа, към Тебе прибягвам аз, окаяният и най-грешният от всички хора. Чуй моята молитва, чуй моя вопъл и стенание. Защото беззаконията ми превишиха главата ми и аз като кораб в морската дълбочина потъвам в бездната на собствените си грехове. Но Ти, Всеблага и Милосърдна Владичице, не отхвърляй мен, отчаяния и погиващия в греховете си. Помилвай мен, каещия се за своите злодеяния, и изведи заблудената ми, окаяна душа на правия път на спасението.

На Тебе, Владичице моя Богородице, възлагам цялото си упование. Ти, Майко Божия, ме запази под Своя свят покров сега и всякога, и во веки веков. Амин.


АКАТИСТ КЪМ ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ПРЕД НЕЙНАТА ИКОНА „РАДОСТ НА ВСИЧКИ СКЪРБЯЩИ”

Кондак 1
На тебе, всепобедната и върховна Военачалница, въздаваме хвала, защото по благодатта на Родилия се из пречистата ти утроба Христос Бог наш и по твоето майчино застъпничество за нас пред Него ние, твоите раби, се избавихме от вечна смърт: С непобедимата си мощ освободи ни от всяка мъка и печал, за да ти зовем:
Радвай се Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи!
Икос 1
Архангел, пратен от небето, приветствува Мария с „Радвай се!”, донасяйки й благата вест за Божественото Христово въплъщение, чрез което от нея ще се роди Радост за целия погиващ в скърби свят. Затова и ние, при всичката си греховна обремененост, получили в тебе надежда за спасение, с умиление ти викаме:
Радвай се, Божие благоволение към грешните!
Радвай се, крепко застъпничество пред Господа Бога за каещите се!
Радвай се, възвание на падналия Адам!
Радвай се, избавление от Евините сълзи!
Радвай се, умивалнице на съвестта, която снемаш греховната нечистота!
Радай се, родителко на Избавителя, Който даром ни очиства от нашите беззакония!
Радвай се, предивно примирение на всички с Бога!
Радвай се, мосте, който действително ни превежда от смърт към живот!
Радвай се, небесна стълбо, по която Господ слезе при нас!
Радвай се, причино за обожението на всички!
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.
Кондак 2
Като виждаме, блага богородителко, потоците от чудеса, които излива твоята света икона, понеже ти си помощница на молещите се, застъпница на обидените, надежда на обезнадеждените, утешителка на скърбящите, кърмилница на гладните, облекло за голите, целомъдрие за девствените, наставница за странниците, подкрепа за отрудените, зрение за слепите, слух за глухите и изцеление за болните, с благодарност викаме към Бога зарад тебе: Алилуя!
Икос 2
В търсене да разберем неразбираемия за нас смисъл на връхлитащите ни люти скърби, към теб прибягваме, Дево-Майко, нуждаейки се от утеха. Научи ни, Всеблага, да разбираме скрития в страданията, които търпим, милосърден промисъл на преблагия твой Син за спасението на нашите души и за очистването ни от многото ни съгрешения, та радостно да викаме  към тебе:
Радвай се, тих пристане на връхлитаните от бури!
Радвай се утърждение в истината на съмняващите се!
Радвай се, едничка майко на милосърдието!
Радвай се, скора помощнице на изпадналите в беди и напасти!
Радвай се ти, която очистваш чрез скърби нашите грехове и лекуваш с горчилка душевните ни немощи!
Радвай се, която ни учиш да пренебрегваме суетните радости на този свят и възвеждаш нашия ум от временните неща към вечните!
Радвай се, която ни отвличаш от любовта към земното, като ни притегляш към Божията небесна любов!
Радвай се, която ни даваш отрада в самите страдания и ни даряваш благодатен живот!
Радвай се, обещание на вечни блага!
Радвай се, ходатайко за вечна радост!
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.
Кондак 3
Укрепи мен недъгавия по душа и тяло със сила отгоре, блага Владичице, и ме удостой с промислителното си посещение, прогонвайки мрака на налегналите ме униние и скръб, та, спасен чрез тебе, непрестанно да викам към Бога: Алилуя!
 
Икос 3
С неизречимото си богатство от милосърдие ти протягаш ръка за помощ към всички скърбящи, като лекуваш техните болести и страсти. Не пренебрегвай и мене, блага Владичице, който лежа на одъра на моята немощ и ти викам:
Радвай се, драгоценна съкровищнице на милост!
Радвай се, единствена надеждо на отчаяните!
Радвай се, изцеление на моето тяло!
Радвай се, спасение на моята душа!
Радвай се, здрава твърдино на безсилните!
Радвай се, защитнице и укрепление на слабите!
Радвай се ти, която бързо успокояваш Божия гняв с твоето ходатайство!
Радвай се, която укротяваш нашите страсти с мощта на твоите молитви!
Радвай се, проглеждане за слепите и прочуване за глухите!
Радвай се, прохождане за хромите и проговаряне за немите!
Радвай се, носеща добра надежда посетителко на боледуващите!
Радвай се, защото чрез теб според мярката на нашата вяра ни се подава благодатно изцеление на всички немощи!
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи!
Кондак 4
Буря от безброй беди и напасти ме е сграбчила и не удържам повече вълнението. Ти, милостива майко на моя Спасител и Бог, вдигни ръце към твоя Син в молитва – да погледне милостно на лютата скръб на сърцето ми и да ме издигне от дълбините на отчаянието мен, викащия към Него: Алилуя!
Икос 4
Пресвета Дево и майко, ти съхрани в сърцето си предсказанието на праведния Симеон, че и „На теб самата меч ще прониже душата.[1], разбирайки, че радостта на майката за децата в този свят е примесена с много болка. Затова към тебе викаме, защото си преминала през всякакви изпитания и можеш да състрадаваш на майчината скръб:
Радвай се ти, която роди мирската Радост – Христа Спасителя, и избави света от скърбите!
Радвай се, която претърпя хули и клевети срещу своя Син и заедно с него изстрада Неговото страдание!
Радвай се, утехо на прескръбните майки!
Радвай се, благодатна хранителко на техните чеда!
Радвай се, бърза наша застъпнице в беди!
Радвай се, изправление на заблудените!
Радвай се, кърмителко на младенците и наставнице на юношите!
Радвай се, майко на сиротните и закрилнице на вдовиците!
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.
Кондак 5
Виждайки как божествената кръв на твоя Син се пролива от кръста за нашето спасение, ти, Господнята рабиня, се подчини смирено на волята на Небесния Отец, превърна се за нас в образ на злострадание и търпение, та и ние, които се намираме в горнилото на изкушенията и бедите, да викнем с покорство към Бога: Алилуя!
Икос 5
Като те видя твоят Син и Бог да стоиш при кръста с възлюбения Му ученик и да се съразпваш в сърцето си с Него, каза: „Жено, ето син ти”, а на ученика си: „Ето майка ти”[2], правейки по този начин твои чеда всички, които вярват в Него. И ние, като съобщници на твоя Син в скръбта и страданията, те имаме за наша блага майка, на тебе възлагаме цялото си упование в беда и ти викаме:
Радвай се, майко на християнския род, осиновила ни при Кръста на твоя Син!
Радвай се ти, която съедини Бога с човеците и съчета верните с Господа!
Радвай се, Агнице, родила Агнеца, изкупление за греховете на света!
Радвай се, защото чрез теб черпим радост от Източника на безсмъртието!
Радвай се, поръчителко за нашето спасение!
Радвай се, която търсиш погиналите!
Радвай се, неочаквана радост на грешните!
Радвай се, изправяне на падналите!
Радвай се, целителко на всички немощи!
Радвай се, успокоителко на всяка печал!
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.
Кондак 6
Всички земни краища проповядват твоите милости, Богомайко, защото с честнѝя си омофор си покрила целия християнски род, за който непрестанно се молиш на Христа, нашия Спасител, и избавяш от всяка беда благонравните и богобоязливите раби, с вяра викащи към Бога: Алилуя!
Икос 6
Светлозарна благодат възсия от твоята пречудна икона, Богородице, пред която със сълзи коленичим и ти се молим: разпръсни облака на връхлитащите ни съблазни, та да викнем радостно към тебе:
Радвай се ти, която възнасяш към твоя Син и Бог молитвите на верните и сама непрестанно се молиш за нас пред престола на твоя Син!
Радвай се, наша застъпнице пред Бога, спасяваща света от беди!
Радвай се, от Бога дадена ходатайко на християнския род!
Радвай се, листнато дърво, което скрива мнозина под благатата сянка на своите клони!
Радвай се, овошко доброплодна, която храни верните!
Радвай се, от облак по-широк покрове на света!
Радвай се, обетована земьо, от която изтичат мед и мляко!
Радвай се, светли облаче, освещаващ непрестанно верните!
Радвай се, огнени стълпе, който упътваш избраните към небесното наследие!
Радвай се, плодородна ниво, даваща обилие от щедрости!
Радвай се, подателко на всякакви блага!
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.
Кондак 7
Искайки да покажеш че твоята икона „Радост на всички скърбящи” е извор на чудеса, ти, Владичице,  заповядана болящата Евфимия да изпълни молебен пред нея и, като получи изцерение, на всеослушание да проповядва оказаната й чрез твоя образ милост, та да не остане в тайна този източник на благодатни изцеления за всички нуждаещи се. Затова и ние не крием твоите благодеяния, но с благодарност славим Бога, викайки към Него: Алилуя!
Икос 7
Нова Силоамска къпалня, по-дивна от древната[3], се яви твоят храм, пречиста Владичице, в който се покланяме на твоята чудотворна икона. Защото ти не само веднъж в годината и не единствено на този, който влиза пръв, подаваш телесно здраве, ала цериш по всяко време всякакви язви и недъзи – и физически, и душевни, на прибягващите с вяра и любов към тебе. Затова ти викаме:
Радвай се, къпалньо, която отмива всички наши скърби!
Радвай се, чашо, от която пием радост и спасение!
Радвай се, камене, напоил жадуващите за живот!
Радвай се, дърво, подслаждащо солените води на житейското море!
Радвай се, непресъхващ източниче на жива вода!
Радвай се, баньо, изплакваща нечистотата на нашите грехове!
Радвай се ти, която услаждаш скърбите ни и уталожваш мъките ни!
Радвай се, защото ти лекуваш нашите болести и ни избавяш от беди!
Радай се, защото потъпкваш демоните и изобличаваш враговете ни!
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.
Кондак 8
Всички сме странници и пришълци на тая земя, както е казал апостолът, понасящи в множество лишения и скърби беди от врагове и от свои лъжебратя. Но ти, Владичице, като блага пътеводителка насочи ни към тихо пристанище и моли твоя Син да ни дарува преди края прощение на греховете, та непрестанно да викаме към Бога: Алилуя!
 
 
Икос 8
Целият ни земен живот е изпълнен с мъки и страдания от клевети, обиди, укори и всевъзможни беди и напасти: изнемощява тялото, отпада нашият дух. Към тебе прибягваме, Богомайко, коленичили пред твоята пречиста икона: изпълни с радост и веселие нашите скръбни сърца, та да викнем към тебе:
Радвай се, пътеводителко, която ни напътваш към небесното отечество!
Радвай се, царице на небето и земята, която отваряш пред нас портите на рая!
Радвай се, милостива, която ни милуваш!
Радвай се, домостроителко, благоустройваща нашия живот!
Радвай се, оросено руно, което Гедеон предвидя![4]
Радвай се, блажена утробо, вместила Невместимия Бог!
Радвай се, неизгаряща къпино!
Радвай се, нерушима стена!
Радвай се, живоносни източниче!
Радвай се, неувяхващо цвете!
Радвай се, смекчение на злите сърца!
Радвай се, умиление на благите!
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.
Кондак 9
Всяка житейска сладост на този свят е примесена с горчивина: славата е непостоянна, богатството е бързопреходно, красотата и здравето чезнат, другарите и близките ги отнася смъртта. Услади нашите скърби, ти, която си причина за всички блага. Дай ни твоята нетленна радост и на нас, та да викаме към Бога: Алилуя!
Икос 9
Когато дори на ораторското красноречие не стигат думи, с които да утеши скърбящите, ти, Владичице, сама кажи в сърцата ни утешителни слова, разпръсвайки мрака на унинието и сянката на скръбта с лъчите на твоята благодат, за да ти зовем:
Радвай се ти, която възрадва всички християни с уповаване на тебе!
Радвай се, радост и умиротворение на света!
Радвай се, подателко на божествена благодат!
Радвай се, надеждо за вечни блага!
Радвай се, спасителни корабе за искащите да се спасят!
Радвай се, тихо пристанище в житейските странствания!
Радвай се, вярна пазителко на тези, които подир Бога се осланят на тебе!
Радвай се, одеждо на лишените от дръзновение!
Радвай се, хранителко и утвърждение на всички!
Радвай се, защито и свещено убежище на верните!
Радвай се, помощнице на молитствуващите към тебе с вяра!
Радвай се, светло познание на благодатта!
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи!
Кондак 10
Пожелал да спаси човешкия род от вечните мъки и безконечните скърби, човеколюбивият Господ се всели в приснодевствената ти утроба и ни дари тебе, Своята майка, да бъдеш подкрепа, покров и защита на погиващите, утеха на печалните, радост на скърбящите, надежда на отчаяните, като ни избавяш чрез ходатайството си от вечните мъки и водиш към небесно веселие всички, които с вяра викат към твоя Син и наш Бог: Алилуя!
Икос 10
Ти си крепост за девиците, Богородице Дево, и за всички прибягващи под твоя покров. Затова те молим: скрий, защити и опази от съблазни, зло и беди всички сироти и безпомощни, които с любов ти викат:
Радвай се, стълпе на девството!
Радвай се, избран съсъде на чистота и непорочност!
Радвай се ти, която награждаваш изрядно с венеца на целомъдрието съпротивяващите се срещу плътта!
Радвай се, подателко на вечна радост за пребиваващите  в благоскърбие иноци!
Радвай се, която потушаваш пламъка на страстите!
Радвай се, която прогонваш мрака на изкушенията!
Радвай се, наставнице в добродетелност!
Радвай се, хранителко на чистотата!
Радвай се, изправление на човеците, защото чрез тебе се вдигнахме от падането си!
Радвай се, твърдо укрепване във вярата!
Радвай се, богоприятно кадило на молитвата!
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.
Кондак 11
Покайна песен ти принасяме ние, твоите раби, Богородице, всемощна Ходатайко за човешкия род: облекчи страданията на нашите многовъздишащи души; уталожи Божия гняв, справедливо надигащ се срещу нашите грехове; избави ни от всяка люта скръб и болест нас, които заради тебе пеем Богу: Алилуя!
Икос 11
Като възпламенена от пламъка на Божията благодат светодайна свещ е за нас твоята пречестна икона, Владичице, служеща ни за освещаване и утеха. А ние, почитайки я с любов и с вяра падайки пред нея, ти викаме:
Радвай се ти, която ни избавяш от всякакви беди чрез могъщото си застъпничество!
Радвай се, която ни защитаваш от земетръс и наводнение!
Радвай се, която ни запасяваш в глад – душевен и телесен!
Радвай се, която гасиш пожари с росата на молитвата!
Радвай се, която ни спасяваш от смъртна пораза!
Радвай се, крепка помощнице в битка!
Радвай се, която ни защитаваш от чужди нашествия и ни охраняваш от вътрешни борби!
Радвай се, леко предвижване по вода на плаващите!
Радвай се, добра водачко в пътя на пътуващите!
Радвай се, освобождение на пленниците!
Радвай се, бърза наша избаво от справедливо връхлитащото ни Божие наказание!
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.
Кондак 12
Като залог за дарената на човечеството благодат ти, Божия майко, ни яви своята целебна икона, от която струят чудеса за идващите с вяра – изцеряват се недъзи и се облекчават скърби. Затова радостно викаме към Бога заради тебе: Алилуя!
Икос 12
Възпявайки твоите милости и чудеса, Богородителко, всички те хвалим като непоколебима наша застъпница и с умиление коленичим пред тебе, молитстващата за нас, и просим: Вдигни ръце към твоя Син и го моли Неговото милосърдие да бъде неотстъпно с нас винаги – през целия ни тукашен живот и след смъртта, за да ти пеем:
Радвай се, наше непостидно упование и в живота, и в смъртта!
Радвай се ти, която подаваш мирна кончина на всички, които се надяват на тебе!
Радвай се, наша надеждо и защито в съдния ден!
Радвай се, умилостивителко на праведния Съдия!
Радвай се, ожидание за вечно спасение!
Радвай се, ключ за Христовото царство!
Радвай се, врата към рая!
Радвай се, мосте, водещ към небето!
Радвай се, прибежище и блага ходатайко за всички каещи се грешници!
Радвай се ти, която носиш на ангелите радост, а на всички праведници слава и утеха!
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.
Кондак 13
О, боговъзрадвана и всевъзпявана Майко, която си родила Царя Христа, нашия Бог за радост на небесните и земните! Чуй гласа на прискръбните твои раби, приеми нашето малко моление и ни избави от всяка беда, скръб и нападение. Изцели нашите недъзи, унищожи несправедливите клевети срещу ни, прогони от нас всяка злоба и вражда и премахни очакващите ни мъки, та да ти викаме: Алилуя!
Този кондак се чете три пъти, после първи икос и първи кондак
 
Молитва
О, пресвета Владичице и Богородице, която си поставена по-горе от херувимите и си по-почитана от серфимите, богоизбрана Отроковице, Радост на всички скърбящи! Дай утеха и на нас, които сме в скръб, защото освен тебе нямаме друго прибежище и друга помощ. Ти си ни единствената ходатайка за радост и като Божия майка и милосърда родителка, стояща непрестанно пред престола на Пресветата Троица, само ти можеш да ни помогнеш. Никой, дошъл при тебе, не си отива посрамен. Обърни се към нас, които в този ден на скръб падаме пред твоята икона и със сълзи ти се молим: прогони връхлитащите ни отвсякъде скърби и страдания в този временен живот. Не ни лишавай от твоето всесилно ходатайство и от вечната и непрестанна радост в царството на твоя Син и наш Бог. Амин.


[1] Лк2:29-38.
[2] Йо19:27.
[3] Йо9:7, 11.
[4] Съд.6:36 и сл.