Икона на Божията Майка „Търсеща загиналите“

Празнува се на 18 февруари / 5 февруари (стар стил)

Потърси ни, загиващите, Пресвета Дево, защото не ни наказваш поради греховете ни, а ни милваш по човеколюбието Си. Избави ни от ада, от болка и нужда и ни спаси.

(Молитва към Пресвета Богородица пред иконата Ѝ „Взыскание погибших“

Руският народ отдавна е дал на Пресвета Богородица наред с другите имена трогателното име „Взыскание погиб- ших“. От незапомнени времена са били рисувани икони с та­кова название, а прославянето на една от тях в средата на XVIII век е поставило началото на общоцърковното почита­не на тази икона. И досега в много градове, села и манастири се намират копия от нея.

Само в първопрестолния град на Русия в началото на XX век е имало шест храма, посветени на иконата „Търсене на загиналите“, три от които – в приюти и убежища за нелечимо болни. Друг такъв храм е имало в Таганския губернски затвор за криминални престъпници. Иконата изразява дълбоката и благодарна мисъл на целия човешки род за Пречистата като за последно прибежище, последна надежда на изгубените души.

„Загинал“ е страшна дума особено когато се подразбира не физическа гибел, а духовно падение. „Загинал“ означава, че такъв човек вече не ще се върне сред хората, живеещи правилен живот, че той вече не е нужен на никого, че е бре­ме за другите и за самия себе си, че е презиран от всички, изгубен за земята, изгубил себе си и за небесата. Така казва житейският ни разум.

Но Пресвета Богородица става Спасителка и Издирване именно за такива „безнадеждни“, „погинали“. Когато счита­ме някого за безвъзвратно загубен за обществото и самият той чувства, че за него всичко е свършило, невидимо наблюдава­щата го Приснодева с топла майчина любов се заема с този погинал и му дава нови жизнени сили в същия миг, в който изглежда, че той е загинал физически или духовно.

Какво точно съобщава Божията Майка на такава измъ­чена, пропаднала душа – това е Нейна и на спасявания от Нея тайна. Но Тя по чудесен начин излива благодатен целебен балсам върху обширната рана на душата, изправя, обгрижва

погиналия, както е изглеждало, човек.

Затова и православните хора отдават специална почит на иконата „Взыскание погибших“, защото Пречистата извлича заблудилите се от греховната бездна, смекчава справедливия Божи гняв към нас, грешните, избавя ни от внезапна смърт.

Така е било и през дните на явяването на чудотворната икона в средата на XVIII век в Таруска околия на Калужка губерния, в община Бор, село Вязовка, където живеел селя­нинът Федот Алексевич Обухов.

Една зима в лют студ, в нощта срещу Кръщение Господ- не, Обухов бил застигнат по пътя от страшна виелица. Конят се отклонил от пътя. Селянинът, като се изтощил от студа и от напразното блуждаене в ледения мрак, легнал в шейната и започнал да заспива, чувствайки, че замръзва окончателно.

И в този предсмъртен миг пред духовния взор на Обухов се появила иконата „Търсеща загиналите“ – бил я виждал вед­нъж в църквата „Св. Георги“ в град Болхов, Орловска губер­ния. Като събрал всичките си отслабващи сили и воля, нещаст­никът викнал към Пречистата с молитва за спасение.

Владичицата чула призива на загиващия – и станало едно от безбройните Ѝ чудеса. Един селянин, който живеел в съсед­ното село, посред нощ и сред снежните навявания на виелица­та, неочаквано чул току под прозореца си незнайно чий глас:

– Приберете го!

Като излязъл на стълбите пред външната врата, селяни­нът видял наблизо впрегната шейна, а в нея – едва живия Обу­хов. Веднага го внесли вкъщи, разтрили го и го затоплили.

Щом се оправил, Федот Алексеевич поръчал да нарису­ват копие на болховската икона и по своя инициатива благо­говейно го пренесъл в енорийския храм на село Бор. Скоро от тази икона последвали нови чудеса. Стотици хора, които загивали физически и духовно, но били намирани и изцелени

от Пречистата, внасяли в него своята лепта. Със скромните копейки на благодарните богомолци на мястото на предиш­ната дървена църквица бил издигнат каменен храм.

През холерната 1871 година борската икона била тър­жествено пренесена е литийно шествие в съседния град Сер- пухов. И веднага едно серпуховско момче, нямо по рождение и е парализирани крака, се изправило на крака и като посо­чило иконата, произнесло:

– Това е „Взыкание погибших“!

След донасянето на иконата холерата веднага престана­ла, а благодарните граждани на Серпухов подарили на борския храм богато украсено Евангелие.

Борската икона и нейните копия представляват особен композиционен тип на тази чудотворна икона. В горната им част пише: „Кръщение Господне“ (в памет на деня, в който е станало чудото с Ф. А. Обухов), а лицата на Пречистата и на Предвечния Младенец не се докосват. Тази композиция при­надлежи към типа „Одигитрия“.

А на други икони „Взыкание погибших“ Пречистата също е нарисувана в полуръст, с поглед, обърнат вляво от молещите се, но лицето Ѝ е долепено до лицето на Младенеца (тип „Елеуса“ или „Умиление“). Именно такава икона, която явила многобройни чудеса, е имало отдавна в московската църква „Рож­дество“ в Палаши, близо до „Трехпрудный переулок“.

Пред иконата на Божията Майка „Търсеща загиналите“ коленопреклонно падат тези, които жадуват да се избавят от пороците, да променят обичайното течение на греховния си живот, които страдат в болести и скърби. Пред нея майки се молят за безследно изчезналите си деца, годеници се молят за благополучие на предстоящия брак, затворници се каят за прегрешенията си пред Бога и пред хората.

Православна Русия и целият православен свят помнят, че

посредством Своите свети икони „Взыкание погибших“ Пре­чистата Сама намира отчаялите се грешници и ги насочва към истинския път.

Тропар, глас 7

Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Която си но­сила в обятията Си Предвечния Младенец и Бог. Моли Го да даде умиротворение на света и спасение на душите ни. Защото Синът Ти, Божия Майко, Ти казва, че ще изпълни всички Твои молби, които са за добро. Затова и ние, като падаме коленопреклонно, Ти се молим и Твоето име именуваме, та, като се надяваме на Тебе, да не загинем, Владичице, защото Ти, си Издирване на погиналите.

                  Молитва

0, Пресвета Владичице и Богородице, По-висша от хе- рувимите и По-почитана от серафимите, Богоизбрана Отро- ковице, Търсеща загиналите и Радост на всички скърбящи! Дай утешение и на нас, които живеем в гибел и скръб. Защо­то освен Теб нямаме друго прибежище и помощ. Ти единст­вена си Ходатайка на нашата радост и като Божия Майка и Майка на милосърдието, като стоиш пред Престола на Пресветата Троица, можеш да ни помогнеш, защото никой, който прибягва към Теб, не си отива посрамен. Затова чуй и нас, които сега, в ден на гибел и печал, падаме коленопреклонно пред Твоята икона и Те молим със сълзи: Избави ни от на­легналите ни скърби и беди в този временен живот, нека не бъдем лишени от Твоето всесилно ходатайство и от вечната безкрайна радост в царството на Твоя Син и нашия Бог. Амин.