Игумен Никон „За нас е оставено покаянието“. Писма № 12,13,14,15