Игумен Никон „За нас е оставено покаянието“. Писма № 10 и 11