Игумен Никон „За нас е оставено покаянието“. Писма № 8 и 9