Игумен Никон „За нас е оставено покаянието“. Писмо № 1