Библия

Търсене в Библията:


КНИГИТЕ НА СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ
на
ВЕТХИЯ И НОВИЯ ЗАВЕТ


ЗА СЛАВА НА СВЕТАТА, ЕДИНОСЪЩНА, ЖИВОТВОРЯЩА И НЕРАЗДЕЛНА ТРОИЦА –
ОТЦА И СИНА И СВЕТАГО ДУХА,
С БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА СВ. СИНОД
НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

СЪДЪРЖАНИЕ:
КНИГИ НА ВЕТХИЯ ЗАВЕТ
КНИГИ НА НОВИЯ ЗАВЕТ