Акатист на Пресвета Богородица пред Абалацката икона „Знамение”

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение» Абалакская, глас 4

Днесь, я́ко со́лнце незаходи́мое,/ све́тло сия́ет о́браз Твой, Пречи́стая,/ в ве́си Абала́кской на возду́се/ вдови́це чу́дне яви́вшийся./ И мы, припа́дающе к нему́,/ Богоро́дице уми́льно вопие́м:/ о, Всепе́тая Влады́чице,/ мир оби́тели Твое́й да́руй// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение» Абалакская, глас 4

Ева́нгелия Христо́ва благове́стник Лука́/ о́бразы Твоя́, Пречи́стая, дре́вле изобрази́,/ вдови́ца же, еди́н от них чу́дне узре́вши,/ возвести́ нам повеле́ние Твое́,/ да ве́рнии, к Тебе́ притека́юще, зову́т:/ ра́дуйся, Влады́чице,// Зна́мение ми́лости Твоея́ нам явля́ющая.

Ин кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение» Абалакская, глас 4

Абала́кской ико́не Влады́чицы на́шей Богоро́дицы,/ благогове́йно поклоня́ющеся,/ со умиле́нием взыва́ем:/ спаси́ нас моли́твами Твои́ми,// Пресвята́я Де́во.

Акатист на Пресвета Богородица пред Абалацката икона „Знамение”

Кондак 1

Избрана от Предвечния Цар за нашето,

на верните спасение, на небето и земята Царице,

благодарствена похвала ти принасяме, Богородице!

Ти, която имаш непобедима власт и неизказано милосърдие,

освободи ни от всички беди и всякакви блага ни дари,

за да възкликнем:

Радвай се, Майко Девице, всевъзпявана от християните похвало!

Икос 1

Архангели и ангели за тебе пеят, Дево чиста,

нестихваща песен на небесата.

Ние, грешните на земята, превили колене

с душите и сърцата си пред пречистия Ти образ

с умилени сълзи и тленни устни Те възпяваме:

Радвай се, застъпнице наша усърдна;

радвай се, Майчице наша премилосърдна!

Радвай се, наша неувяхваща славо;

радвай се, неизчерпаемо наше богатство!

Радвай се, помощнице наша неизменна;

радвай се, покровителко наша вечна!

Радвай се, радост наша, плътта и духа ни от всякаква скверност очистваща;

радвай се, наша целителко, от душевни и телесни болести избавяща!

Радвай се, наша похвало, от духовни радости нас не лишаваща;

радвай се, Владичице наша, недъзите ни с помощта си изцеляваща!

Радвай се, прибежище наше, от видими и невидими врагове нас закриляща;

радвай се, пресвята Богородице!

Радвай се, Майко Девице, всевъзпявана от християните похвало!

Кондак 2

Видяла в трикратно озарение боголюбивата вдовица Мария

всечестното Ти лице, Пресвета Дево, изобразено,

от голям ужас обхваната,

убоя се да разкаже на хората за чудните си видения,

но в сърцето си от дълбините на душата си викаше към Бога: Алилуия!

Икос 2

Разум, неразбираем за човешките помисли, търсещи да проумеят чудесното явяване на пречистия Твой образ, Богомайко, блажената Мария удостои с ново озарение – великият светител Николай строго й заповяда  да извести видяното и тя със страх и трепет на всички разясни тайната на своето видение и ги поучи да зоват към Богородица:

Радвай се, Твореца на всичко в утробата си носила;

радвай се, Бога в плът, Спасителя на света родила!

Радвай се, в раждането си девство нетленно запазила;

радвай се, Ти, на земята ангелски живяла!

Радвай се, Бога с човеците примирила;

радвай се, от всички светии пресвята!

Радвай се, Дево, Своя образ чудно явила;

радвай се, Благодатна, с появата му милосърдие проявила!

Радвай се, за всички почитащи Твоя свят образ промисляща;

радвай се, на всички, които се молят пред Твоя свят образ,

според вярата им спасение подаряваща!

Радвай се, с чудесата на Твоя образ умовете ни към горния свят възвеждаща; радвай се, пресвята Богородице!

Радвай се, Майко Девице, всевъзпявана от християните похвало!

Кондак 3

Търсещи да усетят Силата Божия в чудното явяване на твоя образ, Богомайко, благоверните тоболски хора се събраха заедно с архиерея си Нектарий, да се уверят как милосърдието на Царицата Небесна пожела да посети в страната ни всички, търсещи спасение. Уверили се и радващи се с радост голяма, те възпяваха Бога: Алилуия!

Икос 3

Имащи всеусърдно желание да придобият небесно съкровище, Твоя свят лик, Богородице, единодушно всички пожелаха първи със своите ръце да поставят на мястото на новото явяване в чест на църквата Знамение на Божията Майка, която и въздигнаха, с цялото си усърдие възпяващи Царицата Небесна:

Радвай се, ангелско голямо удивление;

радвай се, праотеческо дивно утешение!

Радвай се, пророческа висока проповед;

радвай се, преславна апостолска похвала!

Радвай се, за светители изрядно украшение;

радвай се, за мъченици силно утвърждение!

Радвай се, за преподобни благо наставление;

радвай се, за постници неистощимо въздържание!

Радвай се, за девстващи чистота и слава,

радвай се, кротко веселие за бащи и майки!

Радвай се, на всички православни одобрение,

радвай се, пресвята Богородице!

Радвай се, Майко Девице, всевъзпявана от християните похвало!

Кондак 4

Бурята от недоумение в радостна тишина се превърна, кога съзрялата във видение образа на Пречистата Дева Богородица

поиска да е подобен той на Новгородското Знамение,

изписан отстрани с образите на светителя Николай и Мария Египетска.

Затова всички възпяваме Бога: Алилуия!

Икос 4

Чу Евтимий, немощен телом, но не и по дух, от стареца Павел, да бъде изписана явената икона в новата църква, изградена по Божие повеление на Абалак, побърза да повери изкусното туй дело на Матей, живописец опитен и първодиакон на Тоболския епископски храм. И когато Матей изписваше образа, Евтимий постепенно се изцеляваше и Богородица усърдно възпяваше:

Радвай се, Царице Небесна, с явяването на честната твоя икона зарадвала нас; радвай се, Майко Божия, с чудесно изцеление от нея нас удивляваща !

Радвай се, на нашата страна светло просвещение;

радвай се, на земята наша несъкрушимо ограждение!

Радвай се, за плаващи по водите тишина;

радвай се, за връхлетени от бури тихо пристанище!

Радвай се, за пътешестващи лесен преход;

радвай се, на заблудени милосърдна наставнице!

Радвай се, за отрудени сладка почивка;

радвай се, за обременени тихо убежище!

Радвай се, за намиращи се в беда бърза застъпнице;

радвай се, пресвята Богородице!

Радвай се, Майко Девице, всевъзпявана от християните похвало!

Кондак 5

На движима от Бога звезда, някога привела мъдреците към Слънцето на правдата Христос, нашия Бог, е подобно явяването на иконата Ти, божествена Дево, в нашите предели. Виждайки я и молейки се пред нея, праотците ни чрез Тебе познаха Твоя Син, нашия Спасител. А ние се научаваме по-усърдно да му пеем: Алилуия!

Икос 5

Видели тоболци честната икона на Божията Майка, изцелила чудесно искащия да бъде изписана,  я приеха като божествено съкровище и като многосветъл светилник я поставиха в новия храм, от тях създаден, радвайки се и пеейки към Богородица:

Радвай се светозарно светило, страната ни озаряващо;

радвай се, спасение на душите ни извършваща!

Радвай се, небесна светилнице, сърцата ни просвещаваща;

радвай се, мир, тишина и благоденствие към нас проявяваща!

Радвай се, на болните духовно и телесно здраве подаряваща;

радвай се, онеправданите с честната си риза закриваща!

Радвай се, за обезнадеждените надеждо изявена;

радвай се, новородените с разум озаряваща!

Радвай се, кърмилнице на вдовици и сираци;

радвай се, за голите одежда и за пленените спасение!

Радвай се, помощнице на молещи за помощ бърза;

радвай се, пресвята Богородице!

Радвай се, Майко Девице, всевъзпявана от християните похвало!

Кондак 6

Нелъжещи проповедници на голямото Твое милосърдие, Владичице, станаха всички хора, приели чудесно изцеление от Твоята икона. Всички чули и видели благодатния поток, изливащ се обилно от Теб върху страдащите и бедстващите, и те, заедно с тях, радостно възпяваха Бога: Алилуия!

Икос 6

Възсия благодат от Твоя образ, Дево Чиста, като слънце пресветло в нашите предели. С лъчите чудотворни, изпускани от него, нашият град и всички градове и села, не само  в сибирската земя, но и в цялата руска земя озаряваш. Заради това недоумявайки как да изкажем величието на чудесата, станали от Твоята икона, Богородице, в сърдечно умиление, с вяра и любов те възпяваме:

Радвай се, обхванати от страшна немощ изцеляваща;

радвай се, очите на страдащите излекуваща!

Радвай се, паднали от болести избавяща;

радвай се, на слепи очите отваряща!

Радвай се, злите демони от човеците изгонваща;

радвай се, на обсебени здраве душевно даряваща!

Радвай се, приковани към леглото повдигаща;

радвай се, на онемели говора връщаща!

Радвай се, от всякакви люти недъзи изцеляваща;

Радвай се явяваща се във сънища и видения на страдащите!

Радвай се чудесно избавяща от всякакви напасти;

радвай се, Пресвета Богородице!

Радвай се, Майко Девице, всевъзпявана от християните похвало!

Кондак 7

Пожелал да прослави Твоята свята икона, Богородице Дево, Твоят Син и наш Бог Господ Иисус Христос, просвети очите на всички с неизчерпаемо море от чудеса. Потапящите се в него с вяра и упование приемат благодатта на изцелението и благодарят на Господа, като със страх и трепет умилно пеят на Него: Алилуия!

Икос 7

Нови и преславни чудеса на Твоята благодат, Богородице, ни показа Господ, когато Твоята свята икона бе носена по градовете и селата в нашата страна; та много вярващи внезапно се изцеляваха от разни неизлечими недъзи, и неверници към вярата се обръщаха и те възпяваха с удивление, умиление и любов:

Радвай се, всякакви болести изцеляваща;

радвай се, всички недъзи прогонваща!

Радвай се, със любов серафимска винаги пламтяща;

радвай се, душите и сърцата ни с божествена любов разпалваща!

Радвай се, Божествения огън в себе си поместила;

радвай се, пламъка на нашите страсти изменяща!

Радвай се, от греховния огън вярващите в Теб опазваща;

радвай се, от пламъците адови обичащите Теб избавяща!

Радвай се, от пожар домовете ни запазваща;

радвай се, с Твоята сияйна светлина  мрака на невежеството ни прогонваща!

Радвай се, наша гореща Зьастъпнице и към Бога усърдна за нас Молителко;

радвай се, пресвята Богородице!

Радвай се, Майко Девице, всевъзпята от християните похвало!

Кондак 8

Осъзнали чудесното видение, свише явено, на скъпоценната икона на Божията Майка със светител Николай и света Мария Египетска, мъже и жени, от суетния свят да се откъснем, възвисили ум към небесното! Нали затова ни бе дарен чудодейният образ на Богородица, та гледайки него, да разсъждаваме за небесното, а не за земното, и да викаме към Бога: Алилуия!

Икос 8

Цяла си във висините, но и земята не оставяш, Богородице Дево! Твоите чудеса от светата Ти икона като от жив и непрекъсващ извор се изливат и винаги просвещават нас, които с вяра се стичаме към Тебе и ти пеем така:

Радвай се, за нищите духом несметно богатство и милост безкрайна;

радвай се, Майко чедолюбива, за скърбящите невидимо утешение!

Радвай се, гълъбице кротка, тиха и незлобива;

радвай се, гургулице благогласна, на ненавижданите тайно успокоение!

Радвай се, на грешници спасение и към Бога приближение;

радвай се, на всички православни твърдо ограждение!

Радвай се, на уповаващите се на Теб невидима помощ и застъпничество;

радвай се, ангелски уме, винаги гледащ Бога!

Радвай се, светозарна звезда на мъдрото Слънце;

радвай се, по-славна от херувими и серафими!

Радвай се, по-честна от архангелите и ангелите;

радвай се Ти, която си по-голяма от Светая Светих!

Радвай се, Майко Девице, всевъзпявана от християните похвало!

Кондак 9

Цялата наша богохранима страна, Богомайко, от Твоите милости облагодетелствана, като има чудотворната Твоя икона за щит и стена срещу врагове видими и невидими, с незримата Ти помощ побеждава всичките свои противници, а към Бога с радостно сърце благоговейно вика: Алилуия!

Икос 9

Нашето красноречие в песен, като реч на дете, няма сила да изкаже всички чудеса и благодеяния, чрез Тебе, Владичице, явени и винаги явявани към от дивната Твоя икона; затова, в недоумение как достойно да те възхвалим, със смирение те призоваваме:

Радвай се, Тебе славещите винаги прославяща;

радвай се, от огън градовете и селата ни с идването на Твоята икона съхраняваща!

Радвай се, нашите храмове и домове чрез иконата Твоя благодатно посещаваща; радвай се, възнасяща към Бога молитвите на молещите Теб!

Радвай се, риданията и въздишките ни никога не отхвърляща;

радвай се, с появата на Твоята икона радост безмерна пораждаща.

Радвай се, всички наши скърби и люти беди с нея услаждаща;

радвай се, униващите ободряваща с Твоето човеколюбие!

Радвай се, на покланящите се пред Твоята икона радост и здравее даряваща; радвай се, душите на верните с Твоето милосърдие умиляваща!

Радвай се, радост наша, с Твоята свята икона винаги нас утешаваща;

радвай се, Ти, по-голяма от Светая Светих!

Радвай се, Майко Девице, всевъзпявана от християните похвало!

Кондак 10

Пожелал да спаси човешкия род от вечните мъки и да му даде Царството Небесно, човеколюбивият Господ даде на нас, грешните, Своята Майка да ни помага, пази и закриля. Бъди за нас, Всеблага, Помощница, Застъпница и Водителка през целия ни живот и при края му и след нашата кончина не оставяй нас, които умилно Ти пеем: Алилуия!

Икос 10

Стена си наистина непреодолима, Богородице Дево, за всички към Тебе прибягващи; никой, който идва при Теб, не си тръгва с празни ръце. Затова дарявани щедро по Твоята милост, в душевно умиление Те молим: закриляй, защити и спаси всички нас, безпомощните, от всякакви беди, изкушения и притеснения, Тебе с любов призоваващи:

Радвай се, крепка защито на уповаващите се на Тебе;

радвай се, сражаваща се заедно с Христовото воинство!

Радвай се, Помощнице на неподкупните съдии;

радвай се, вразумление за наставници и възпитатели!

Радвай се, чисто отражение на истинното познание;

радвай се, здрав щит за опазване на вярата!

Радвай се, всеблага Утешителко на нещастнтеи;

радвай се, Покровителко на безприютните сираци!

Радвай се, всички деца благославяща;

радвай се, всички млади люде насочваща към доброто!

Радвай се, всички зрели хора утвърждаваща в светия живот;

радвай се, Ти, по-голяма от Светая Светих!

Радвай се, Майко Девице, всевъзпявана от християните похвало!

Кондак 11

Приела нашите песни и молитви, пред  чудотворната и свята Твоя икона към Тебе възнасяни, добросърдечна Владичице, защити, спаси, помилвай и опази нас от всякакви зли нападения/напасти, та да живеем тих и безмълвен живот под Твоя покров, в пълно благочестие и чистота, от дълбината на душите си умилно пеейки на Бога: Алилуия!

Икос 11

Светоносна свещ на божествената светлина, приемайки и почитайки те като Богородица и Майка на незалязващата Светлина, Пречиста, как можем да опишем благодатните Твои лъчи, винаги изпускани от Твоята икона като от сияйно слънце? Но желаещи Твоето милостиво озарение, Всеблага, смело Ти пеем:

Радвай се, зарево незалязващо, осияващо ни с вечна светлина;

радвай се луна, огряваща ни с блясъка на Слънцето на правдата!

Радвай се, светилнице, на свещник превисок поставена;

радвай се, неугасима свещ от невеществения огън!

Радвай се, Майко на истинската Светлина, благочестивите души просвещаваща; радвай се, със светлината на райския живот нас огряваща!

Радвай се, винаги Теб облажаващите пресветло милуваща;

радвай се, Теб усърдно молещите с лъчи благодатни озаряваща!

Радвай се, на всяка старост образа на свят живот даряваща;

радвай се, тъмата, в която езичници, неверници, еретици и разколници тънат, прогонваща/разсейваща!

Радвай се, всички грешници с Твоята светлина просвещаваща и до покаяние довеждаща; радвай се, Пресвета Богородице!

Радвай се, Майко Девице, всевъзпявана от християните похвало!

Кондак 12

Като дар благодатен Твоята свята икона ни дала, Майко на Всевишния Бог, измоли за нас от Небесния Владика, Твоя Син и наш Бог, благодатта на Светия Дух, въздигни ни от греховните бездни, просвети нашите сърдечни очи, та да видим спасението, оживотвори сърцата ни с духа на благочестието и страха Божи, с духа на чистотата и правдата, с духа на любовта и милосърдието, за да пеем винаги на Бога: Алилуия!

Икос 12

Възпявайки Твоите предишни и сегашни милости и чудеса, Богородителко, хвалим Те всички като твърда и надеждна Застъпница наша, с умиление се прекланяме пред Тебе, винаги молеща се за нас и правеща ни добрини; уповаваме се и вярваме, че ще измолиш и ни даруваш всичко добро и спасително, временно и вечно на нас, които Ти пеем:

Радвай се, непосрамващо упование в живота, в края му и след нашата кончина; радвай се, надяващите се на Теб с мирен свършек на земния живот даряваща!

Радвай се, наша надежда и защита в Съдния Ден;

радвай се, Молителко на Праведния Съдия!

Радвай се, на всички каещи се грешници прибежище и ограда;

радвай се за всички праведни слава и утешение!

Радвай се, на радващите Те радост вечна даваща

радвай се, милостиво приемаща молитвите наши със сълзи!

Радвай се, с Твоя покров от враговете видими нас защищаваща;

радвай се, всички нас, грешните, към спасение и получаване на вечни блага упътваща!

Радвай се, на покланящите се пред Твоята икона и призоваващите Те на помощ бързо откликваща; радвай се, Ти, по-голяма от Светая Светих!

Радвай се, Майко Девице, всевъзпявана от християните похвало!

Кондак 13

О всеблага Майко Дево Богородице, чрез Твоята свята икона винаги правеща ни добрини, приемайки сегашното наше само на Теб подобаващо приношение, избави ни от всякакви беди, напасти и скърби временни и вечни, и сподоби нас, Твоите раби, да заживеем в райските селения, та да Ти възпяваме във всички векове: Алилуия!

Този кондак се чете трикратно, а след това първият икос „Архангели и ангели” и първият кондак „Избрана от Предвечния Цар”.

Молитва

О, Пресвета Владичице, моя Богородице, същински Извор на милосърдие, покров, упование и прибежище на християните! На Тебе, всесилна Застъпнице и Помощнице в моето покаяние и спасение, аз, грешният Твой раб, връчвам душата и тялото си, пътищата си, моя живот и вяра, всички мои дни и техния край, словата и помислите ми, делата и начинанията ми; а Ти, милостива Майко Божия, ръководи ме и закриляй, грижи се за мен и ме запазвай невредим от всички вражески коварства, та незамлъкващо и до последното си издихание да викам към Тебе: Радвай се, невесто Неневестна! Радвай се, Ти, по-голяма от Светая светих! Пресвета Богородице, спаси ме! Амин!